СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

 

                             Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП
 
                       СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ
 
До 
/името на търговеца/
/адрес, ЕИК/
С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:
.......................................................... /описание на продукта/
Стоката е поръчана на ......................
Стоката е получена на ...................... /посочва се датата на получаване от потребителя/
.................................................................................../Име на потребителя/
Гр./с...................................................................... /Адрес на потребителя/

Банкова сметка IBAN

Имейл за контакт с потребителя:

Телефон за контакт с потребителя:
 
...................                                                                             ..................................
/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/
 
Потребителят има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка  както и разходите за връщането на стоката обратно.
14-дневният срок започва да тече от датата на:
сключване на договора – при договор за услуги;
приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача
В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора потребителят следва да върне стоката на търговеца. Потребителят трябва да се свърже по имейла за контакт на търговеца,който е длъжен да посочи адрес за връщането на стоката.В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя по посочена от него банкова сметка с валиден IBAN.Търговецът изпраща на посочения от потребителя валиден имейл копие от банковия превод удостоверващ връщането на сумата за покупка на стоката.За неверни данни за имeйл за връзка ,IBAN  и телефон за контакт предоставени от потребителя търговеца не носи отговорност.

Върни До Горе